۱۰ بازی نیمه‌تمام تاریخ لیگ برتر

ایران ورزشی نوشت: بازی تراکتور و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم لیگ برتر ناتمام ماند. حتماً داستانش را می‌دانید. در همین روزنامه امروز چند گزارش و یادداشت در موردش داریم. البته این اولین بازی لیگ برتر نیست که ناتمام مانده. در تاریخ بیش از دو دهه‌ای لیگ برتر چندین و چند بازی به دقیقه […]