یارانه معیشتی 780هزار تومانی تصویب شد!!(شایعه است یا واقعیت؟؟)

اولین یارانه معیشتی بامداد ۲۴ ام ماه آبان بود که شروع شد؟ قیمت بنزین افزایش یافت بنزین ازاد ۳ هزارتومان و بنزین سهمیه ایی ۱۵۰۰ تومان شد. بنزین گران شد و دولت تصمیم گرفت که برای این گرانی بنزین یک یارانه معیشت برای سرپرست خانوار واریز شود‌. پس از گذشت سه روز از افزایش قیمت […]